ABC er sponseret af:

Bowling info.

Banen er 18,4m lang, og den er olieret på de første 14m.
Keglerne vejer 2,3kg

Lige som andre steder er der mange nye ord i en bowlinghal.
Der spilles med en kugle, og ikke en bold.
Der spilles i serier.
En serie består af 10 ruder.
En rude består af max. 2 kast. I 10. rude dog max. 3 kast.
Grunden til de tre kast i 10. rude er, at hvis man i første kast får en strike, skal man have to kast mere. Se hvorfor i point-beregningen.

Hvis alle keglerne væltes i første kast, kaldes det en strike og man har ikke flere kast. Dette markeres på tavlen med et X.
Hvis man ikke i første kast vælter alle keglerne, har man et kast mere til at rydde af. Hvis man rydder af, dvs. vælter resten af keglerne i andet kast, får man en spare. Dette markeres på tavlen med et /.

Hvis der efter første kast står kegler tilbage, og de står så kuglen kan komme imellem dem, kaldes det en split. Dette markeres på nogle tavler med rødt.

Point.

Det maksimale antal point der kan opnås er 300 dvs. 30 point pr. rude.
Hvis man laver en strike, tæller de næste to kast med i den rude hvor man laver striken, og hvis man laver en spare, tæller det næste kast med. Hvis man f.eks. lave en strike i rude 1, 2 og 3, får man 10 point for rude 1. i rude to får man også 10 point for striken, men den tæller også med i rude 1, så den nu er oppe på 20 point. På samme måde i rude 3, som tæller med i både rude 1 og to, så 1 nu er oppe på 30 point og 2 er 20 point.

Der findes også uskrevne regler i bowling.
En af de uskrevne regler er, at man kun bruger den kugle man har med, eller den kugle man har lånt i bowlinghallen.
Hver spille har max. 2 kugler.
Når du er færdig med at spille ryddes op! Kugler lægges på plads, evt. glas og andet stilles på bordene væk fra banerne.